Vikten av att utbilda personalen

Personalen är den viktigaste resursen ett företag har. Att inte ta hand om dem på rätt sätt kan således påverka hela verksamheten negativt. Och medan det finns många aspekter av detta från den fysiska arbetsmiljön till den sociala kulturen på företaget tänkte vi här titta specifikt på vikten av att utbilda personalen på olika vis.

Hälsa och säkerhet

Utbildning behöver inte alltid betyda mer arbetskunskap eller liknande. Det kan likväl vara något som berör specifikt deras och andras säkerhet och hälsa. I arbeten där arbetsmiljön inkluderar risker för personskador är ju utbildning en krav för att få arbeta där. Men det går alltid att gå längre än bara det som krävs. Exempelvis kan personalen få utbildning i ergonomi och ge dem verktygen att arbeta på sätt som är bättre för kroppen. Det kan också vara klokt att ge personalen träning i hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare för att rädda någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Detta är något som enkelt kan bokas in idag.

Vidare certifiering

Inom många branscher där certifiering är ett krav för att få arbeta finns det i regel många olika certifikat som kan vara bra för en persons yrkesframtid. Att se till att alla som vill kan vidare certifiera sig i omkringliggande områden ger större kompetens in-house för företaget och kan även betyda möjligheten för fler typ av kunder och arbetsmöjligheter. Ta gärna och gör en lista på vilka certifieringar som kan erbjudas för personal i olika avdelningar och var noga med att informera om att dessa faktiskt kan göras tillgängliga för de som är intresserad.