Arbetsmiljön på kontoret

Arbetsmiljöarbete är en otroligt viktig del av att vara företagare. Detta är något som kan delas upp de två olika kategorier: den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala. Att sträva efter en bra arbetsmiljö i båda dessa aspekter är något som alla måste göra. I denna artikel fokuserar vi dock på just den fysiska arbetsmiljön.

Börjar vi titta på den fysiska arbetsmiljön inkluderar detta flera olika element. Till att börja med är det viktigt att alla arbetsplatser är utformade efter det arbete som utförs där. I kontorsmiljöer betyder detta ofta just bord och stolar, men alla platser där någon utför ett arbete regelbundet måste ses över. Många gånger faller detta arbete under just ergonomi.

I samspel med att undvika att anställda ska behöva arbeta i obekväma arbetsställningar kommer man även till den viktiga frågan om belysning. För varje arbetsuppgift krävs det att tillräckligt med ljus finns för att kunna ha en bra kroppshållning när man utför dem. Belysning kommer i många olika former men det bästa av allt är att utnyttja naturligt solljus i den utsträckning det är möjligt. Tack vare teknologiska framsteg har detta dock möjliggjorts i ännu större utsträckning idag.

Luften är också en del av den fysiska arbetsmiljön. Vilket omedelbart för blickarna mot ventilationen i byggnaden. Ventilationen är huvudansvarig för den luftkvalitet man har på kontoret, men är inte helt ensam om detta ansvar. En annan del att inomhusluften hänger på just städningen av lokalen. Städningen är också arbetsgivarens ansvar. Och medan arbetstagarna inte har något formellt ansvar inom detta område är det ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare som enligt arbetsmiljölagen ska samarbete för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetet med arbetsmiljön är ett kontinuerligt arbete för alla arbetsgivare och något man alltid måste prioritera när frågor och fall dyker upp.