Så ökar ni avkastningen på företagets investeringar

De flesta företagare vill givetvis ha så hög avkastning som möjligt på sina investeringar. Att se över sina lån och processer är några sätt att gå tillväga.

Riksbanken styr vår ränta

I Sverige fastslår riksbanken styrräntan två gånger per år, 1 januari och 1 juli. När styrräntan är satt brukar bankerna anpassa sina räntor utifrån den. Under lång tid har den varit noll men nu ökar den något och prognosen är att den kommer att fortsätta uppåt i ett par år framåt. Ett sätt att öka avkastningen på företagets pengar är alltså att se över de banklån som ni har. Genom att låsa lånen över en längre tid, undviker ni utgifter om räntan stiger ytterligare de kommande åren.

Digitalisering av processerna

Ett annat sätt att öka avkastningen är att se över de processer ni har på företaget. Ineffektiva processer leder både till ökade personalkostnader och högre utgifter. Det finns firmor som specialiserar sig på att se över processer, till exempel Columbus, som kan hjälpa er med verktyg som gör processerna smidigare. Digitalisering blir vanligare och vanligare och är till stor fördel vid utnyttjandet av resurserna. Det går tack vare digitala lösningar att arbeta hemifrån och att komma åt data på flera avdelningar samtidigt, Dessutom finns informationen tillgänglig för alla berörda.