Miljövänligare marknadsföring

En av de vanligaste typerna av marknadsföring är att erbjuda profilprodukter till kunder eller som giveaways på mässor. Många av dom sakerna hamnar ganska snart i sopkorgen. Ännu värre är möjligen flyers som många delar ut både på mässor och ibland på gator och torg. Tyvärr är det inte många flyers som följer med ända hem och bildar underlag för beslut av inköp. Det finns ett bra urval online på produkter som inte belastar miljön.

En typ av marknadsföring som är miljöneutral är reklam på radio, TV och poddar. En stor produktion av TV-reklam kanske ändå tar resurser som inte är oändliga. Radioreklam eller reklam i poddar troligtvis är den mest miljöeffektiva reklamen man kan tänka sig. I poddar som exempelvis Spotify kan många som lyssnar gratis få reklambudskap som är riktade.

Bland svenska småföretag uppger man att försäljningen av miljöanpassade produkter ökar och förväntas öka i fortsättningen. Märkligt nog är inte ökningen störst bland hushållen, utan ökningen sker istället hos företag som köper av småföretagen i en B2B-relation. Det förefaller därför som om företagen är mer drivande inom området miljöanpassning än vad hushållen är. Alla är ändå överens om att efterfrågan på miljöanpassade produkter kommer att öka.