En säker arbetsmiljö

Det är viktigt att man har en säker arbetsmiljö. Detta är förtagets skyldighet att se till så att säkerheten följs och att de lagar och förordningar om arbetsmiljön regelbundet arbetas med och skapa en säker arbetsplats. Så klart så har alla anställda också ett ansvar att meddela om något kan förändra och att det blir ännu säkrare på arbetsplatsen.

Vi har i en tidigare artikel på denna sajt skrivit om detta och du kan läsa den så du får än mer information om den viktiga säkerheten på en arbetsplats. Om man som anställd ser något som kan förändras så ska detta omgående meddelas till företaget arbetsmiljöombud. Då får hen ta detta med företagsledning och dessa får fatta beslut på vilka åtgärder som ska tas. Det är viktigt att allt följs upp och att man gör riskbedömningar på saker som man arbetar med på ett företag.

Om man har ett systematiskt miljöarbete på företagen så minskar riskerna att det sker olyckor. Hos Arbetsmiljöverket så kan man läsa mer om detta. Det är viktigt att ni för en dialog på er arbetsplats om just arbetsmiljön. Ni som är på golvet ser förmodligen först vilka risker som finns och har också säkert förslag på förändringar som kan säkra upp er arbetsplats. Det är viktigt att det genomför åtgärder om det är något som behöver åtgärdas.