Dags att anställa

Att anställa personal är ett beslut som kräver noggrann eftertanke och en ordentlig kalkyl. Oftast grundas beslutet i personalbrist, antingen till följd av expansion eller för att ersätta en tidigare anställd som skall lämna företaget. Om det är en helt ny rekrytering så är det än viktigare att man räknat på beslutet i förväg för att inte riskera att frånse vissa kostnader som kan uppkomma. Här kommer några av våra bästa råd.

När det är dags att ta tag i en rekrytering så är som sagt kostnaderna någon som måste ses över innan du påbörjar sökandet efter rätt person. Du behöver bilda dig en uppfattning om lönenivåerna för yrket och om personen förväntas ha några övriga kompetenser som skulle kunna föranleda en högre lön. Statsskuld har bra statistik både för netto- och bruttolöner. Där till är det viktigt att se över alla andra kostnader såsom sociala avgifter och andra kostnader, det kan din revisor hjälpa dig med. Totalbeloppet är sedan det som du skall vikta mot de potentiellt högre intäkterna som en ny anställd skulle kunna generera.

Håller den ekonomiska kalkylen så är nästa steg att sätta sig ner och på allvar fundera kring vem du söker. Vilka egenskaper och kompetenser är viktigast för att trivas och lyckas med jobbet. Om du bedriver ett litet företag med få anställda så är kan personligheten vara minst lika viktig som de formella kompetenserna. Tänk på att personen du anställer ska vara en person som du ska trivas med både i med och motgång. Du kan aldrig förvänta dig samma nivå av engagemang som du som ägare har, men du vill hitta en anställd som vill vara delaktig och har en vilja att göra gott för dig och dina kunder. Lycka till!